What I read - Atomic Habits , an easy & proven way to build good habits and break bad ones cover image

What I read - Atomic Habits , an easy & proven way to build good habits and break bad ones

Khanh Nguyen • March 14, 2020

books

Một quyển sách mà mình nghĩ rất là nên đọc nếu các bạn muốn xây dựng những thói quen tốt và hiểu rõ hơn về động lực cũng như nguyên nhân hình thành các thói quen của mình.

Quyển sách này có các phần chính như bên dưới

Có khá nhiều ý chính mình đã notes ra như bên dưới:

Nhưng thói quen cũng có những điểm không tốt. Đúng vậy, theo nghiên cứu thì khi có một thói quen, thì nếu bạn vẫn thực hiện nó thì hiệu quả của bạn sẽ bị giảm theo thời gian, lúc đó chúng ta cần có sự tỉnh thức, để có thể xây dựng đánh giá lại thói quen cũ và xây dựng thói quen mới trên nền tảng những thói quen cũ.

Quyển sách đề cập rất nhiều phương pháp để thực hiện - review lại những thói quen mà các bạn có thể download các template trên trang web của tác giả: jamesclear.com