Sign up for our newsletter

July 9, 2020

My Running Life - June 2020

"Pain is evitable, suffering is optional" - "Đau khổ là không thể tránh khỏi, chịu đựng là sự lựa chọn", không khi nào mà mình hiểu rõ câu này hơn...

Read

May 9, 2020

Các lỗi trong suy nghĩ - quyết định

Có bao giờ các bạn nghĩ não bộ của chúng ta hoạt động như thế nào? Hoặc điều gì là động lực thúc đẩy cho các quyết định của chúng ta? Chúng ta đưa ra...

Read

April 7, 2020

My Running Life - March 2020 -

Tháng rồi mình chạy khá ổn, cự ly đang tăng dần - Tháng 3 mình chạy được tổng cộng là 140km, một con số ấn tượng (vì ban đầu mình cũng không nghĩ là...

Read

April 7, 2020

My Running Life - March 2020 -

Tháng 4 năm 2020, do ảnh hưởng của corona virus, nước Nhật đang phải oằn mình chống chọi lại dịch bệnh. Hầu hết các công ty đều cho nhân viên của minh làm...

Read

March 14, 2020

What I read - Atomic Habits , an easy & proven way to build good habits and break bad ones

Một quyển sách mà mình nghĩ rất là nên đọc nếu các bạn muốn xây dựng những thói quen tốt và hiểu rõ hơn về động lực cũng như nguyên nhân hình thành...

Read

December 23, 2019

TIL - Run multiple php-fpm instances on centos

Working as an Infrastructure Engineer, I have to deal a lot with migration tasks. One of my most paintful experience is to using multiple versions of php on the same server. Here is my notes when...

Read