Blog


March 4, 2019

Bref.sh, một tools giúp chạy PHP trên AWS Lambda

Hôm nay mình rất là hứng thú khi AWS bắt đầu roll out layer cho serverless. Tại sao vậy ? Bởi vì khi roll out layer cho serverless, chúng ta có thể chạy bất kì ngôn...

Read

March 1, 2019

Chấm dứt chery picking và bắt đầu merging - Phần 1

Read

March 1, 2019

Tôi đã start cái blog này như thế nào ?

Ok. Nói cho đơn giản thì tôi đang có một cái blog ở đây: https://nech.info Nhưng nó chạy trên wordpress, mà wordpress thì kiểu gì cũng phải tốn một con server cho...

Read