My Running Life  - March 2020 - cover image

My Running Life - March 2020 -

Khanh Nguyen • April 7, 2020

books

Trung

Tháng 4 năm 2020, do ảnh hưởng của corona virus, nước Nhật đang phải oằn mình chống chọi lại dịch bệnh. Hầu hết các công ty đều cho nhân viên của minh làm việc tại nhà ( công ty của mình đã cho phép làm việc ở nhà từ tháng 3) và mình cũng có thể sắp xếp thời gian chạy bộ nhiều hơn. Ngoài ra ngày 31 tháng 3 D21 và mình đã tham gia giải chạy ảo VRace của VNExpress tổ chức. Bọn mình đăng kí chạy 100km trong 3 tuần (ban đầu mình cho rằng 100km chắc là vừa đủ) tuy nhiên giờ lại thấy 100km là hơi ít :D, bọn mình đã đạt được 100km vào đầu tuần thứ 2,