Blog


April 7, 2020

My Running Life - March 2020 -

Tháng 4 năm 2020, do ảnh hưởng của corona virus, nước Nhật đang phải oằn mình chống chọi lại dịch bệnh. Hầu hết các công ty đều cho nhân viên của minh làm...

Read

March 14, 2020

What I read - Atomic Habits , an easy & proven way to build good habits and break bad ones

Một quyển sách mà mình nghĩ rất là nên đọc nếu các bạn muốn xây dựng những thói quen tốt và hiểu rõ hơn về động lực cũng như nguyên nhân hình thành...

Read

December 23, 2019

TIL - Run multiple php-fpm instances on centos

Working as an Infrastructure Engineer, I have to deal a lot with migration tasks. One of my most paintful experience is to using multiple versions of php on the same server. Here is my notes when...

Read

November 15, 2019

Others - My Dev day

Hi, my name is Khanh, who is working as a web application engineer at the company called in-g.jp in Yokohama. I also work at a startup called "AskVietnamese",:x and we are working hard to...

Read