Blog


March 19, 2019

What I read - The Hard Thing About Hard Things - Building a Business When There Are No Easy Answers

Nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi chờ đồ đang giặt, mình sẽ viết vài dòng về quyển sách này, mình nghĩ đây thực sự là một quyển sách rất đáng đọc cho...

Read

March 19, 2019

What I read - Napoleon

Hôm nay tự nhiên nghe bài Cát bụi của Trịnh Công Sơn, mình lại nhớ đến quyển sách mình mới đọc hồi đầu năm, về một thần tượng của mình từ nhỏ...

Read

March 19, 2019

TIL - MongoDB with FuelPHP (PHP7.x)

Due to lack of keyboard and my own intend to write in English. From now on, all of my blog post will be written in English, but I will try to translate some of its content to Vietnamese to encourage...

Read

March 18, 2019

Dùng nmap để check ssl và tls

Hôm nay mình được assign một task liên quan đến dùng check ssl, tls Thật ra original là từ cái này CVE-2016-2183 Rất không may là nó dính lỗi Sweet32 nên...

Read